2023-06-23T10:57:04+03:00

אודותינו: 


שלום הגעתם ל-פארלי הירשנזון - חיתוכי לייזר,

אנו שמחים שבאתם לבקר אותנו, אנו מתעסקים עם עיצובים מיוחדים הניתנים לעשות על ידי חיתוך בלייזר מיוחד ואז תהליך יחודי של הכנסה ידנית לכל האומנויות שלנו, אנו עושים גם הזמנות יחודים אם לבעל ההזמנה יש רעיון יחודי אנו מסוגלים להביא את זה לחיים.